English          
Industrial Measurement & Control, CEM systems, measuring vans, shelter, analysers and gasconditiongcomponents
Laboratory equipment, color-, ph-, ion selective-, polari-, refracometers
Farmer measurements, NH3, emmision
Reduced Oxygen Reduced Breathing Device, Gas mixing systems
Refractometers, Color measurements and Calcium
Service, Preventive and corrective maintenance, 24/7 contracts
Marine emission monitoring
Home > Producten > Gas analyzers > Gas Chromatografie

Filter.

Type hieronder om het element te zoeken


Type meting


Show More

MeettechniekShow More

Merk

Show More

IndustrieShow More

Gas Chromatografie

Voor de analyse van een brede range aan applicaties in de zware industrie.Gas Chromatografie

Voor de analyse van een brede range aan applicaties in zware industriële omgevingen in o.a. de chemische- en petrochemische industie en raffinaderijen. Tevens uistekend inzetbaar voor alle laboratorium-applicaties

Het principe van gaschromatografie berust op een selectieve verdeling van componenten tussen de stationaire en de mobiele fase. De mobiele fase is een draaggas dat langs de stationaire fase stroomt. De te scheiden stoffen die door het draaggas worden meegenomen gaan een interactie aan met de stationaire fase. Deze interactie bestaat uit een 'tijdelijke' binding van het molecuul aan de stationaire fase waardoor deze vertraagd wordt. Omdat ieder molecuul vaak specifiek zijn eigen bindingssterkte heeft oftewel affiniteit voor de stationaire fase, vinden er verschillende vertragingen plaats voor stoffen met verschillende affiniteiten. Daardoor kan men stoffen van elkaar scheiden. De stoffen die vertraagd zijn zullen dus later worden gedetecteerd door de detector. Dit resulteert in gescheiden pieken in de output.

Een gaschromatograaf is hoofdzakelijk opgebouwd uit:

  • Injectiepoort
  • Kolom
  • Detector
  • Autosampler (optioneel)

DynamiQ-X Q-Micro NG2210

De DynamiQ-X NG2210 biedt snelle en nauwkeurige online monitoring van aardgas en levert calorische waarden voor samenstellingscontrole en custody transfer purposes. 

DynamiQ-X Q-Micro NG2220

De DynamiQ-X NG2210 biedt snelle en nauwkeurige online monitoring van aardgas en levert calorische waarden voor samenstellingscontrole en custody transfer purposes. 

DynamiQ-X Compact Ex-gecertificeerde proces-GC-analyser.

Het micro-gaschromatograafinstrument is ontworpen voor continue bewaking van gasmengsels in toepassingen voor industriële processen en fabrieksautomatisering. 

DynamiQ-S Compacte micro GC-analysator voor systeemintegratie.

Het micro-gaschromatograafinstrument is ontworpen voor continue bewaking van gasmengsels in toepassingen voor industriële processen en fabrieksautomatisering. Het kan op maat worden geconfigureerd in hardware en software om de toepassing te optimaliseren 

DynamiQ-R 19″ micro GC analyzer.

Het instrument is ontworpen voor continue bewaking van het gasmengsel in toepassingen voor industriële processen en fabrieksautomatisering. De DynamiQ-R heeft interne ruimte voor aangepaste apparatuur. 

Synspec GC955 Series

De Synspec GC955-serie gaschromatografen is beschikbaar voor een aantal toepassingen, b.v. BTEX, ozonprecursoren en methaan/THC-monitoring. 

Synspec Alpha Series

De Synspec Alpha-gaschromatografen zijn compacte analysatoren die zijn ontwikkeld voor metingen in het middenbereik van de lucht in steden of industriële gebieden. 

Synspec Delta Series

De Synspec Delta-serie gaschromatografen zijn compacte analysatoren die zijn ontwikkeld voor industriële toepassingen. 

LSE Monitors

LSE Monitors is een zusterbedrijf van Synspec, gespecialiseerd in foto-akoestische metingen met kwantumcascade- en diodelasers. Momenteel hebben we toepassingen om specifiek ammoniak (NH3) of lachgas (N2O) in de omgevingslucht te meten tot op ppb-niveau 

Auxiliary Equipment

Hieronder vindt u een overzicht van de hulpapparatuur die wordt aanbevolen voor gebruik in combinatie met Synspec-analysers. 

MAXUM Edition II

Proces Gaschromatograaf voor de analyse van een brede range aan applicaties in zware industriële omgevingen in o.a. de chemische- en petrochemische industie en raffinaderijen. Tevens uistekend inzetbaar voor alle laboratorium-applicaties 

Ankersmid engineert, levert en pleegt service aan analyse apparatuur, tot complete CEM systemen en proces systemen in bijbehorende analysehuizen. Zij worden gebruikt in de industriële procestechniek, laboratoria, luchtmacht, staltechnieken en biogas installaties

Ankersmid Process
Samuel Morsestraat 4
7442 DH Nijverdal
Netherlands


(31)-0548-59 59 69
(31)-0548-62 19 72
info@ankersmid.com

© 2024 - Ankersmid Group