English          
Industrial Measurement & Control, CEM systems, measuring vans, shelter, analysers and gasconditiongcomponents
Laboratory equipment, color-, ph-, ion selective-, polari-, refracometers
Farmer measurements, NH3, emmision
Reduced Oxygen Reduced Breathing Device, Gas mixing systems
Refractometers, Color measurements and Calcium
Service, Preventive and corrective maintenance, 24/7 contracts
Marine emission monitoring
Home > About us > Botlek studiegroep

Botlek studiegroep

Binnen de Botlek Studiegroep heeft Richard Holtkamp van Ankersmid Process BV, per 1 januari 2017, zitting genomen als coördinator voor de tak instrumentatie.Botlek studiegroepBinnen de Botlek Studiegroep heeft Richard Holtkamp van Ankersmid Process BV, per 1 januari 2017, zitting genomen als coördinator voor de tak instrumentatie. Bram Luiten van Multi Instruments heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en heeft het stokje overgedragen aan Richard Holtkamp. De organisatie van de Botlek Studiegroep bestaat nu uit Dick van Beest (Gain Automatisering), Aldert Schollaardt (Endress en Hauser) en Richard Holtkamp.
Omdat de ervaring leert dat een driekoppig coördinatorschap erg prettig is om alle bijeenkomsten te organiseren en om een garantie te hebben voor een goed programma, is deze invulling een welkome aanvulling. Tijdens de aankomende bijeenkomsten van de Botlek Studiegroep zal er voldoende gelegenheid zijn om verder kennis te maken met Richard Holtkamp. Voor aanmeldingen van presentaties van instrumentatie onderwerpen die voor de Studiegroep van belang kunnen zijn vragen wij deze aan te dragen bij botlekstudiegroep@gain.nl waarna Richard Holtkamp u zal benaderen om deze te bespreken.
De Botlek Studiegroep is een groep van meet- en regeltechnici werkzaam bij (industriële) eindgebruikers, ingenieursbureaus, installateurs, system integrators en leveranciers van apparatuur en systemen. De groep is in 1968 opgericht en nog immer een succes.
Doelstelling van de groep is het vergroten van de kennis van haar leden door middel van het geven van lezingen. Gedurende zes avonden per jaar wordt er gesproken over uiteenlopende onderwerpen van instrumentatie- en automatiseringstechniek tot en met diverse bijbehorende aspecten zoals ontwerp, montage en wet- en regelgeving. Belangrijk is dat de lezingen een sterke relatie hebben met ervaringen uit de praktijk.

Ankersmid engineert, levert en pleegt service aan analyse apparatuur, tot complete CEM systemen en proces systemen in bijbehorende analysehuizen. Zij worden gebruikt in de industriële procestechniek, laboratoria, luchtmacht, staltechnieken en biogas installaties

Ankersmid Process
Samuel Morsestraat 4
7442 DH Nijverdal
Netherlands


(31)-0548-59 59 69
(31)-0548-62 19 72
info@ankersmid.com

© 2024 - Ankersmid Group